divendres, 27 d’abril del 2012

Ens movem junts. Idees i recursos sobre mobilitat.

La mobilitat és un tema que ens permet treballar transversalment aspectes molt diversos, com l’energia, el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica i acústica, el paisatge i l’ús del territori,  la salut, la seguretat viària, etc. A més, l’alumnat ho pot relacionar amb les seves vivències, i influir en els hàbits de mobilitat de la seva família.
Els plans de mobilitat sostenible que promouen les institucions apunten sempre cap a una preferència pels mitjans  no motoritzats (caminar, bicicleta, patinet...), després pel transport públic. Vegeu l’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible. En aquesta línia, molts centres educatius promouen els camins escolars segurs, les bicicletes, etc. És un tema ampli que tractarem en una altra ocasió.
En la part contrària, l’opció més insostenible és el vehicle particular (cotxe i moto), ja que és la més contaminant i cara. Però hi ha molts estudiants i treballadors que tenen l’escola a uns quants quilòmetres de ca seva, i necessiten algun mitjà de transport motoritzat per arribar-hi. En aquest cas, la recomanació ha de ser el transport col·lectiu: el bus i el tren de la xarxa pública, l’autocar escolar i el vehicle privat compartit.
El motiu de fomentar el transport col·lectiu és que, com més persones ocupin un vehicle, els impactes per persona associats als vehicles a motor, disminueixen proporcionalment. El transport col·lectiu: emet menys gasos i fum, fa menys renou, ocupa menys espai per persona i requereix menys territori que el cotxe; permet descansar i relaxar-se mentre es viatja, és més segur, més econòmic, i és assequible per a tothom; estalvia energia perquè, a més que el consum per persona és menor, el transport públic de cada vegada s’equipa amb models més eficients.
A continuació vos presentam unes quantes propostes per ajudar a potenciar l’ús del transport col·lectiu.
A)  Investiguem com funciona el transport públic a l’àrea del centre: l’utilitzen els mestres i alumnes? Quins aspectes es podrien millorar perquè l’utilitzi més gent? És prou segur, còmode, accessible, barat, freqüent, puntual...? Es poden fer propostes de millora a les institucions pertinents.
B)  Si no s’utilitza el transport públic, que no sigui perquè no es coneix. Podem difondre entre la comunitat educativa els plànols de les línies de transport públic, els horaris i les tarifes. Tota la informació es pot trobar al web del TIB (Transports de les Illes Balears). També podem mostrar als més petits com són els bitllets, com interpretar els horaris i els recorreguts.
C)  En el transport privat col·lectiu -l’autocar escolar-, es pot investigar si funcionen bé les línies existents. Arriben a bona hora (ni massa prest ni massa tard)? Compleixen amb les normes de seguretat? El preu és raonable? Cobreixen gran part del territori on viuen els alumnes del centre? Hi ha parades suficients? Hi ha places per tots els alumnes que voldrien fer-ne ús? O pel contrari els alumnes prefereixen arribar-hi en vehicle particular i no en fan ús? La majoria de centres poden influir sobre l’empresa concessionària del servei, per intentar millorar en cas que es detectin problemes.
D)  Iniciatives per compartir cotxe. Hi ha alguns centres que han organitzat sistemes per compartir cotxe entre els treballadors, com són l’IES Joan Taix, l’IES Balàfia, l’IES Mossèn Alcover, l’IES Politècnic, entre d’altres. També es pot intentar fer el mateix amb pares i mares, tal vegada a través de les APIMA. Es tracta de fer llistats o plànols en què cadascú introdueix l’horari i la trajectòria que realitza cada dia, i un contacte. Com a exemple, podeu veure aquesta experiència de l’escola La Tordera (Vallès Oriental), que intenten facilitar els desplaçaments a l’escola de les famílies que viuen lluny, minimitzant l’ús del vehicle individual.
E)  Una activitat que es pot fer amb els alumnes per reflexionar sobre l’ús del cotxe, i també sobre la seguretat, és observar els cotxes que passen pel carrer, i fixar-se en: quanta gent ocupa el cotxe? Duen el cinturó de seguretat? Parlen pel mòbil? I després comentar els resultats a classe.
F)  Per veure les desavantatges de l’ús dels vehicles motoritzats, proposam  que els alumnes expliquin, bé amb paraules o gràficament, quins són els impactes que causen aquests: sobre l’atmosfera, sobre el territori, sobre la salut, etc.
A continuació teniu uns quants recursos d’internet sobre mobilitat: 
  • Vídeos infantils breus i ben divertits per promoure el transport col·lectiu. Iniciativa de l’empresa de transport de Flandes.

Aconseguir canvis d’hàbits és complicat. Ens agradaria que aquells que feis activitats relacionades amb el que hem parlat, ens ho expliqueu, i ens dieu si us ha funcionat. Deixa’ns un comentari!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies!