dilluns, 1 d’octubre del 2018

Convocatòria 2018-2019

Un curs més, i ja en són quinze, es convoca el Programa de Centres Ecoambientals de les Illes Balears.

En aquesta nova convocatòria intentam de nou millorar el Programa i les principals novetats que hem introduït per aconseguir-ho són:
  • Per tal de promoure la participació de tota la comunitat educativa, i principalment de l'alumnat, hem fet una especial referència a aquest fet i aconsellam que la Comissió Ambiental estigui integrada no només per personal docent i no docent del centre, sinó també per alumnes, i que igualment estigui obert a la participació de representants de les famílies i entitats externes al centre educatiu de l'entorn immediat del municipi.
  • Per als centres educatius de major capacitat, comtemplam la creació de la figura de secretari/ secretària de la Comissió, per tal de ser un reforç per al coordinador/ la coordinadora ambiental.
  • A partir d'aquest curs, renovar el guardó suposa que el centre educatiu hagi inclòs els objectius d'educació ambiental en el seu Projecte Educatiu de Centre (P.E.C.), a fi de facilitar l'ambientalització del currículum i que hi hagi una organització al centre i a l'àmbit escolar que impliqui tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, personal no docent, famílies...). Es vol facilitar, per tant, que l'educació ambiental sigui part de la identitat del centre quan aquest participi en el Programa de Centres Ecoambientals.
  • El projecte d'ambientalització pot tenir uns objectius a assolir a curt o a mitjan termini i, per tant, hi ha la possibilitat que el projecte d'ambientalització sigui per desenvolupar en dos cursos escolars. Aquesta circumstància s'haurà d'indicar en el projecte que es presenti.

Us animam des d'aquí a continuar amb la tasca que ja veniu fent des d'altres cursos escolars o bé a començar-la amb el suport que suposa participar en el Programa. El futur del nostre planeta és a les nostres mans i, sobretot, a les mans dels infants i del jovent que estam educant.

El termini per presentar la sol·licitud de particpació i el projecte d'ambientalització acaba el 31 d'octubre.

Aquí trobareu la convocatòria i els annexos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies!