dijous, 9 de gener del 2014

Consells per al jardí escolarSegons el diccionari, un hort és un tros de terra destinat a conrear verdures i llegums (és a dir, per a alimentació) i un jardí és un espai on se sembren plantes ornamentals, i es destina sobretot a esbarjo. En el cas de l’escola, aquestes dues definicions s’entremesclen, ja que moltes de vegades sembrarem tant plantes comestibles com flors o arbres ornamentals, i l’utilitzarem per obtenir aliments però també per recrear-nos i sobretot per aprendre.

A algunes escoles que tenen poc espai, aprofiten el més mínim racó de terra per sembrar-hi una planta aromàtica, o els cossiols dels passadissos, les pasteres, etc. Qualsevol coseta ens pot servir per fer la nostra escola més verda i en poden sorgir mil idees educatives.

A continuació recomanam tres pàgines web que donen informació molt útil per aquelles escoles que tenen un jardí, per petit que sigui.


     - L'hort i el jardí als balcons i terrats escolars. Aporta idees sobre recipients de sembra, ens diu com preparar el substrat, elegir les plantes, la fertilització, el reg, al poda... i molt interessant: com integrar el jardí escolar en el projecte educatiu i curricular del centre.
 
           - Manual de Xerojardineria. Guia pràctica per a l’ús eficient de l’aigua al jardí a les Illes Balears. És un llibre publicat per la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears l’any 2011 on s’indiquen pautes per crear, reconvertir i manejar de manera sostenible els jardins i les zones verdes. També inclou un catàleg de les 70 principals espècies vegetals adaptades a les nostres illes i amb requeriments de reg modests.
          - A Infojardín podrem trobar informació general sobre jardineria: calendari de sembra, disseny de jardins, adobs, recs, tractament de plagues, sembra a cossiols i jardineres, consells sobre jardineria ecològica, fitxes de diferents espècies, etc.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies!