dijous, 25 de febrer del 2016

Explicar el canvi climàtic


A l’hora d’explicar el tema del canvi climàtic, es podria caure en l’error de tractar-lo com una curiositat científica més, reclosa a les assignatures de ciències, com si fos un fenomen llunyà que no ens afecta (el que podríem anomenar perspectiva indiferent). Un altre enfocament equivocat és la culpabilització i la por per una catàstrofe que hem de suportar impassibles (o perspectiva depriment).

L’educació ambiental ha de cercar una visió que fomenti el coneixement del canvi climàtic i alhora la responsabilitat d’actuar. És a dir, una perspectiva responsable, que ens faci conèixer el fenomen, les seves causes, les conseqüències i les solucions que podem aportar cadascú de nosaltres. 

Aclarir malentesos 


Un dels primers punts que s’han d’aclarir és la diferència entre temps meteorològic i clima. Els que neguen el canvi climàtic aprofiten la confusió entre els dos conceptes per fer acudits quan hi ha una nevada o onada de fred.

En aquest sentit, el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) disposa de fitxes d’activitats per a primària i secundària sobre temps, clima i canvi climàtic; tot i que ja té uns anys, ens pot servir d’exemple. 

Un altre escull a superar és la incertesa i el negativisme. Hem de tenir arguments davant les teories que neguen el canvi climàtic, o en neguen la influència humana, i els que opinen que s’hauria d’esperar a actuar a saber-ne més coses. Aquest article en anglès sobre les evidències del canvi climàtic, Six reasons that scientists are sure global warming is happening, del diari digital Times of India, ens pot servir de punt de partida.

Petjada de carboni

Una altra creença que té a veure amb el canvi climàtic és la que relaciona el consum energètic amb el progrés i el benestar. Serà necessari parlar de la petjada de carboni, que quantifica les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades als nostres hàbits, i facilita una visió de la mesura en què les nostres decisions repercuteixen en el medi ambient.

Aquí teniu un exemple de calculadora en línia de la petjada de carboni.

El concepte “tona de CO2” és molt abstracte. El document ¿Cuánto es una tonelada de CO2? proposa un problema aritmètic per fer-nos una idea del volum que ocupa una tona de CO2.


Informació actualitzada

Davant un tema tan en boga, la informació de cursos passats, dels llibres i també d’internet, es poden quedar obsolets en pocs anys.

Per conèixer els darrers informes de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), en aquest enllaç: Climate change 2014. Synthesis report. Fifth assessment report  trobareu l’informe en un format atractiu i entenedor. Trobareu altres documents de síntesi dels informes de l’IPCC al lloc web del MAGRAMA.

Al desembre de 2015 el TERMCAT (Centre de Terminologia de la Llengua Catalana) va publicar una Infografia sobre els termes clau del canvi climàtic en català, amb la corresponent definició: efecte d'hivernacle, petjada de carboni, gasos amb efecte d’hivernacle... A més d’informar-nos de com hem d’expressar correctament alguns termes, ens aporta definicions precises i s’acompanya d’un relat visual explicatiu.Programes específics i guies didàctiques

A continuació hi ha una llista de guies didàctiques sobre canvi climàtic, que proposen metodologies i activitats per desenvolupar en l’àmbit de l’educació formal i faciliten el l’estudi del canvi climàtic a les aules. Teniu en compte que algunes ja tenen uns anys...

Programa Climántica de la Xunta de Galicia. Hi ha unitats didàctiques per a estudiants de secundària que relacionen el canvi climàtic amb els problemes ambientals globals, seguint un enfocament multidisciplinar. Per a alumnes de primària hi ha recursos amb un caire més lúdic i fantasiós.

A student’s guide to global climate change és un recurs en línia de l'U.S. Environmental Protection Agency, amb informació i materials didàctics perquè els joves i els seus professors puguin treballar el canvi climàtic pel seu compte o a classe. Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo és una guia amb activitats per fer a classe sobre canvi climàtic: quines idees prèvies tenen els alumnes, què és l’Antàrtida o l’Àrtic, el canvi climàtic a casa, a l’escola, al transport, les desigualtats i el canvi climàtic... És un recurs de la Fundación Mapfre, disponible al web del Ministeri de Medi Ambient.


Guía didáctica del programa Kioto Educa de la Junta de Andalucía. Proposa moltes activitats per fer a classe sobre energia, canvi climàtic, mobilitat sostenible...

El canvi climàtic, Guies didàctiques 6, de la Generalitat de Catalunya. Conté: quadern per a l’alumnat i per al professorat.


Frenar el cambio climático, un reto de todos. Material del Gobierno de Aragón amb nombroses propostes d’activitats per tractar el tema del canvi climàtic. Hi ha un quadern de l’alumnat i una guía de l’educador. Es pot utilizar a partir de 3r d’ESO fins a adults.


Altres recursos


Comprender el cambio climático. Fichas de trabajo en el aula del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana. Proposa experiments senzills per fer a l’aula per entendre diversos aspectes relacionats amb el canvi climàtic: el desgel, l’augment del nivell de la mar, l’efecte hivernacle, el CO2 i les plantes…

El viaje de Kirima, finançat pel Ministeri de Medi Ambient, és un projecte educatiu per introduir el canvi climàtic a l’educació infantil, de 3 a 6 anys. El punt de partida és un conte disponible en línia, acompanyat d’una guia didàctica, fitxes de treball, un joc, cartells... 

L’exposició El Canvi Climàtic, del Projecte Europeu d’Acció Educativa pel Clima (Clarity), pretén contribuir al coneixement del canvi climàtic, les causes i respostes per fer-li front. Fou elaborada al 2005 i actualitzada al 2012. Està disponible en format autoditable perquè un centre educatiu, associació, ajuntament o qualsevol organització pugui produir la seva pròpia exposició sobre canvi climàtic i mostrar-la al públic. Està disponible en castellà i català. 
El efecto dominó. Dinàmica d’educació ambiental sobre canvi climàtic, elaborat per la Junta de Andalucía. Instruccions i targetes del joc per imprimir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies!