dimarts, 16 de desembre del 2014

Dia mundial de les zones humides 2015

Les zones humides subministren i depuren la nostra aigua i a la vegada recarreguen els aqüífers. A més, proporciona l'arròs i el peix que alimenten a milers de milions de persones, actuen com a esponja natural per protegir-nos de les inundacions i sequeres, protegeix el litoral front a l'augment del nivell de la mar i ajuda a lluitar contra el canvi climàtic.

Aquests són només alguns dels beneficis que ens aporten les zones humides. Però a pesar dels seus valors, són sistemes naturals molt amenaçats, especialment a la Mediterrània. Sovint eren considerades zones lletges, insalubres i improductives, i han sofert processos de dessecació per aprofitar-les agrícolament, o han estat afectades per construcció d'infraestructures.

Segons els darrers estudis, a les Illes Balears hi ha 60 zones humides naturals (31 a Mallorca, 22 a Menorca, 3 a Eivissa i 4 a Formentera), que ocupen una superfície de més de 4.200 hectàrees. A més, n'hi ha moltes (més de 20) que ja han desaparegut. Es calcula que l'extensió de les zones humides és un 35% inferior que en el segle XVIII.

Actualment les zones humides estan protegides per la llei. Les més importants de les Balears són s'Albufera d'Alcúdia, es Salobrar de Campos, s'Albufereta de Pollença (Mallorca), s'Albufera des Grau (Menorca) i ses Salines d'Eivissa i de Formentera.

Dia 2 de febrer es commemora el Dia Mundial de les Zones Humides. Per al 2015, sota el lema Zones humides per al nostre futur, s'han dissenyat materials específics per qui vulgui organitzar algun esdeveniment o tractar el tema a classe.


L'objectiu és involucrar els joves d'entre 15 i 24 anys, que tenen un interès creixent en qüestions ambientals, coneixen les noves tecnologies i creuen fermament en la pròpia capacitat per canviar les coses. A més, actuen com a transmissors del missatge a les seves famílies i amics.

Alguns dels materials que s'han preparat són:També s'ha organitzat un concurs fotogràfic. Tota la informació està disponible al web específic http://www.worldwetlandsday.org/es/, que anirà ampliant la informació a mesura que s'acosti el 2 de febrer de 2015.

Per a més informació sobre les zones humides de les Illes Balears, podeu consultar també:

- Pla Hidrològic de les Illes Balears (normativa i dades específiques). 

- Portal de l'Aigua de les Illes Balears (informació tècnica actualitzada). 

- Xarxa Natura a les Illes Balears (les zones humides de Balears formen part d'aquesta xarxa europea d'espais naturals).

- Balears Natura (tot sobre els espais naturals protegits de les Illes Balears, que inclouen les zones humides més importants).

- Conveni Ramsar (en el marc d'aquest conveni internacional, el més important en la matèria, es publica una llista de les zones humides millor conservades del món). 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies!