dilluns, 28 de maig del 2012

Els productes de neteja: com fer net a dins, sense embrutar a fora

Amb l’intent de fer més sostenible el nostre centre, i també casa nostra, ens plantejam si els productes que utilitzam per fer net són perjudicials per a la salut i per al medi ambient, i quines alternatives hi ha.

Els aspectes hem de tenir en compte sobre els productes de neteja, per fer-ne un consum més responsable, són:
 • TOXICITAT. Els productes de neteja cada cop tenen una composició més complexa, i sovint són perillosos per la salut i pel medi: lleixiu, anticalç, detergents, desinfectants, aerosols, llevataques, suavitzants... Cal llegir bé l’etiqueta del producte per saber la toxicitat de cada producte. No hem de caure en l’error de canviar la contaminació biològica (brutor) per contaminació química.
 • BIODEGRADABILITAT I CONTAMINACIÓ. L’aigua amb restes de detergents, pot contenir una elevada càrrega de tensioactius, fosfats, amoníac,... que poden provocar problemes en la depuració i també eutrofització de les aigües naturals. Per això, són preferibles els detergents sense aquests ingredients, i que siguin 100 % biodegradables.
 • DOSI I ESPUMA. Hem d’utilitzar la dosi mínima (no passar-nos de la dosi recomanada pel fabricant), per evitar l’abocament al medi, i per no usar tanta aigua per aclarir. No és cert que com més producte, més net. Tampoc està relacionat amb la quantitat de bombolles: de fet els espumants són additius no relacionats amb l’efecte de rentat, i solen ser bastant perjudicials pel medi.
 • OLOR I DESINFECCIÓ. Sovint associam l’olor de clor a olor de net, quan no hi té res a veure. El clor (lleixiu, salfumant i altres) és un desinfectant, però perjudica la descomposició biològica a les depuradores i pous negres. Per altra banda, els productes convencionals solen dur fragàncies sintètiques, amb components associats molt tòxics: suavitzants i ambientadors sintètics són dels productes de neteja més contaminants, i s’han d’evitar en la mesura que sigui possible.
 • ENVASOS. Per minimitzar la generació de més residus, cerquem els envasos de cartró, els productes concentrats, i millor un envàs gros que diversos de petits.
Hi ha solucions alternatives que són menys agressives que els productes convencionals a l’hora de la neteja i que també ens permeten tenir la casa neta. Sovint la neteja del centre és un servei contractat a una empresa externa, però es pot intentar influir en els productes que utilitzen.

PRODUCTES QUOTIDIANS QUE SERVEIXEN PER FER NET
Amb aigua, vinagre, bicarbonat i llimona, es pot aconseguir desinfecció, neteja i bona olor.
En aquest article de la revista Opcions “Al·lucina amb el vinagre” expliquen com fer-ho.
PRODUCTES ECOLÒGICS
Tant a grans superfícies com a botigues ecològiques, i a alguns herbolaris, podem trobar marques de productes de neteja ecològics. A continuació hi ha dues guies de comerços ecològics, que malgrat la majoria estiguin especialitzats en alimentació, també venen altres mercaderies ecològiques.

Guia “Productes ecològics a les Illes Balears”, del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, del 2011.“The Green Heart Guide”, a Eivissa i Formentera.


Cal destacar una botiga oberta recentment a Son Sardina, anomenada “Sense plàstic”. A més de vendre productes de neteja ecològics, tenen el valor afegit que utilitzen el sistema d’envàs retornable (l’envàs només es paga el primer cop, després es pot tornar amb l’envàs buit a reomplir-lo), són productes locals i 100 % biodegradables.
Altres botigues on es poden adquirir productes ecològics i no apareixen a la guia esmentada, són per exemple Centro Botánico o Ses Pageses, a Palma.


N’hi pot haver d’altres, però no en tenim coneixement. A més, també hi ha tendes en línia en què es poden adquirir marques de productes de neteja ecològics. Per saber si una marca compleix realment els estàndards perquè es pugui anomenar ecològica, es pot consultar la pàgina web de l’ecoetiqueta europeawww.eco-label.com

SABÓ NATURAL
El sabó es fabrica des de molt antic a partir d’un oli o greix i una base (sosa o potassa). Es pot reciclar l’oli de cuina usat per elaborar el nostre sabó casolà, amb les avantatges que serà un sabó no contaminant, més barat, i que fa net com el que més.
En aquest enllaç podeu veure una experiència ben polida d’elaboració de sabó natural a l’escola d’educació especial Sant Rafael de Tarragona.

dimecres, 23 de maig del 2012

Els blocs ambientals

Sou molts els centres que anau publicant les activitats ambientals que duis a terme als vostres blocs. A més, alguns (34, que en tenguem constància) teniu un bloc específic de medi ambient, i que es va actualitzant.

Podeu veure aquests blocs ambientals a la llista "Els nostres blocs ambientals" a la dreta d'aquesta pàgina. Estan ordenats per ordre cronològic de publicació de la darrera entrada. Només es mostren els 10 amb entrades més recents. Per veure la resta, heu de clicar a "Mostra'n més".

Recomanam visitar aquests blocs, ja que sovint publiquen entrades i fotos ben interessants.

Si teniu un bloc ambiental i no apareix a la llista, ens ho podeu fer saber i l'hi afegirem.

No oblideu emplenar l'apartat del títol a cada entrada perquè es pugui veure de què tracta abans d'entrar-hi.

Per altra banda, si no teniu bloc i heu fet alguna cosa que voleu donar a conèixer a la resta de centres, feis-nos arribar unes fotos i un poc d'explicació a través de l'assessor, i es podrà publicar aquí.

divendres, 18 de maig del 2012

Mascotes a l'escola


Tenir un animal viu a l’escola és un tema controvertit. Molts cops es pren la decisió de dur un animalet a l’aula, sense reflexionar bé els pros i contres. Per això intentarem posar damunt la taula els principals arguments a favor i en contra de tenir una mascota viva al centre educatiu.

Els que estan a favor de tenir un animal a l’escola, poden cercar:


 • Apropar els alumnes als éssers vius, perquè els coneguin de prop i aprenguin a estimar-los i a respectar-los.
 • Mostrar com tenir cura d’una mascota.
 • Estudiar l’anatomia i el comportament de diferents animals.
 • Ajudar a criar en captivitat espècies autòctones amenaçades.

Alguns motius d’aquells que consideren no apropiades les mascotes a l’escola, són aquests:


 • Dubtes sobre el benestar de l’animal: alimentació i aigua insuficients en els dies no lectius, estrés per manipulació excessiva, il·luminació i temperatura inadequats en alguns moments del dia, espai insuficient, poca cura de l’estat de salut, mancances de relacions amb altres animals de l’espècie.
 • En el cas d’una espècie salvatge, els animals captius viuen privats de la seva vida natural, viuen frustrats, canvien el comportament i van perdent les habilitats necessàries per sobreviure a l’hàbitat natural. A més, els alumnes aprenen que tenir un animal salvatge és normal, i en volen tenir un a ca seva.
 • Es pot tractar d’espècies exòtiques invasores. Si un dia, per accident o perquè algú se’n vol desfer, s’allibera l’animal al medi natural, pot causar perjudicis greus sobre l’ecosistema (com ja ha passat amb la tortuga de Florida, la cotorra argentina, la cotorra de Kramer, el coatí, l’ós rentador...)
 • Els animals poden transmetre malalties a les persones, i per tant es requereix un control veterinari periòdic. El risc és major en cas d’espècies exòtiques.
 • La tinença d’espècies autòctones amenaçades encara pot perjudicar més l’espècie, pel fet de retenir exemplars fora de les poblacions naturals.

En aquest article “És educatiu tenir animals a l’escola?”, trobareu diverses opinions al respecte.


Si decidiu dur una mascota viva a l’escola, heu de tenir assegurat el benestar de l’animal, la seguretat dels alumnes, i una finalitat educativa ben definida.

A continuació vos mostram algunes idees i recursos sobre la tinença d’animals: • Es pot treballar a classe com s’ha de cuidar un animal de companyia. Algunes escoles fan que algun alumne dugui la seva mascota a classe durant un dia o, per no crear enveja, el pot dur un mestre. Als enllaços següents podreu trobar informació i unitats didàctiques molt interessants per dur a terme a classe.

 Unitats didàctiques per a infantil i primària en anglès sobre cans i moixos: com són, com tenir-ne cura, etc. De la FEDIAF (Federació de la indústria europea de menjar per a mascotes). Clic aquí.Animals de Companyia. Una guia per una relació respectuosa i responsable amb els animals. Publicació d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona, del 2004. 
Projecte Integra (projecte per a la integració i gestió de la convivència amb els animals de companyia) de l’Ajuntament de Barcelona. Web que inclou recursos didàctics, un conte, jocs...

 • Si es té l’ocasió, seria molt interessant participar en algun programa de conservació d’espècies autòctones amenaçades, com poden ser les tortugues terrestres. Ha d’anar sempre acompanyat d’un programa d’alliberament, d’assessorament tècnic fiable, i de tots els permisos pertinents.

 • Molts centres tenen mascotes escolars no vives, fetes pels propis alumnes amb material de rebuig. Si és el vostre cas, ens enviau una foto?

Finalment podem estudiar la fauna del nostre entorn en el seu hàbitat natural. Hi ha múltiples opcions, sobretot per aquelles escoles amb hort o jardí. En una propera entrada, posarem alguns exemples d’activitats ben divertides i vivencials per conèixer els animalons que ens envolten.

divendres, 11 de maig del 2012

Estalvi energètic a l’IES Biel Martí


En els centres escolars, l’electricitat suposa una gran part del consum energètic, juntament amb la calefacció, i és també una important despesa econòmica. Per això, controlar aquest consum pot ajudar a minvar l’impacte ambiental i alhora estalviar doblers.

Per reduir el consum energètic, per una banda es poden canviar els hàbits i actituds dels usuaris, i per altra banda millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions. A l’IES Biel Martí, de Ferreries, ens expliquen la feina que han fet per controlar l’eficiència de les seves instal·lacions.

En primer lloc, varen demanar a un electricista que els instal·làs un analitzador de xarxa durant 24 hores (és un aparell que utilitzen habitualment els tècnics electricistes). Des d’aquest aparell es passen les dades a qualsevol ordinador, i s’analitzen els resultats. Amb aquesta anàlisi, varen descobrir dues coses:

 • Un consum fora de l’esperat durant la nit, que varen descobrir que venia d’un encalentidor d’aigua d’una fase antiga que funcionava malament, i quedava encès durant tota la nit.
 • La potència màxima necessària al llarg del dia (el pic més alt) era molt inferior a la potència que tenien contractada.


Això els va permetre detectar el problema de l’encalentidor, i el varen poder solucionar. I per altra banda, varen sol·licitar, a través de l’IBISEC, una disminució de la potència contractada. Dues setmanes després, la companyia elèctrica va canviar els components necessaris.

Un procés més senzill, pot ser demanar a la companyia subministradora un historial de consum d’un any sencer. Amb aquesta informació, es pot veure quin ha estat el consum màxim, i si la potència contractada és molt superior, demanar-ne una reducció. A part, si el centre té un comptador de tipus maxímetre, aquest permet veure els pics màxims de consum.

A l’IES Biel Martí encara no han pogut quantificar l’estalvi econòmic, però calculen que amb aquestes mesures, depenent de la mida del centre, es poden estalviar entre 300 i 1.500 € anuals.

Per ampliar la informació, podeu contactar amb la comissió ambiental de l’institut Biel Martí. Des d’aquí els donam les gràcies per compartir aquesta experiència amb nosaltres.

També podeu trobar més informació tècnica sobre instal·lacions elèctriques a aquesta “Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals”, de l’Agència d’Energia de Barcelona (novembre de 2011, 9,14 Mb). En concret, els aspectes de l’optimització de potència són de la pàgina 129 a la 138.


Finalment, recomanam aquesta “Guia d’estalvi energètic als centres educatius”, una publicació molt completa i pràctica de l’Ajuntament de Sabadell. Centé múltiples propostes d’experiments per realitzar a l’aula, i també mesures estructurals per estalviar energia.

dimarts, 8 de maig del 2012

Petits espais de sembra

Avui mostram algunes idees sobre horts escolars que han tengut a dues escoles unitàries d'Eivissa. Com que disposen de poc espai per crear un hort, han utilitzat diferents materials de rebuig per crear espais de sembra.
 • CEIP Buscastell: ús de neumàtics. La deixalleria de Sant Antoni de Portmany els va facilitar 6 neumàtics. Amb l'ajuda de pares i mares de l'escola, els van retallar en forma de flor. Els alumnes els van pintar al seu gust. Disposaven de llavors de varietats locals, cedides pel Consell d'Eivissa i per pares i mares, que havien fet germinar i que van transplantar als nous i originals cossiols. Els han situat a un racó del pati cimentat de l'escola. 


 
 • CEIP Sant Mateu de Baix: ús de palets. La deixalleria de Sant Antoni de Portmany els va facilitar 2 palets. Pràcticament tota la feina de disseny i muntatge l'han realitzat els pares i mares de l'escola. Els alumnes, amb els planters que han fet a classe i d'altres que han portat de casa, han fet la plantació als palets. D'aquesta manera tenen l'oportunitat de disposar d'un espai per cultivar, per fer germinació i planters... que a la vegada resulta molt original i vistós.


divendres, 4 de maig del 2012

Diada ecoambiental al CEIP els Tamarells

Vos mostram el que ens han enviat des de l'escola de s'Arenal, Els Tamarells. Gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres!

El passat 3 d’abril celebràrem al CP Tamarells una nova edició de la diada ecoambiental. La novetat d'enguany ha estat el mercadet de segona mà en benefici al Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB). Tot el que es va vendre a preu simbòlic a aquest mercadet varen ser aportacions de les famílies i alumnat de la nostra escola.
 
A més, altres activitats varen ser brigades de reciclatge a Educació Infantil, una exposició sobre Cabrera, visionat de documentals de respecte al medi ambient als diferents cicles, un d'ells referit a les tortugues de la Mediterrània, i moltes coses més.dimecres, 2 de maig del 2012

Les plantes del CEIP Cervantes

A l'escola Cervantes, de Sant Antoni de Portmany, han fet unes activitats per conèixer millor les plantes del seu entorn proper.

1.- Hem utilitzat el programa Google Earth per fer el mural del plànol de l’escola i poder situar i localitzar les diferents classes de plantes del C.P. Cervantes.


 
2.- Hem utilitzat diferents recursos per elaborar les fitxes informatives de les plantes com la pàgina web de l'Herbari Virtual del Mediterrani Occidental, la Viquipèdia, llibres, revistes, etc.


3.- Els alumnes cerquen informació, l’exposen als companys, juguen a identificar les diferents zones del centre i també al joc del tresor amagat creat per nosaltres.