divendres, 11 de maig del 2012

Estalvi energètic a l’IES Biel Martí


En els centres escolars, l’electricitat suposa una gran part del consum energètic, juntament amb la calefacció, i és també una important despesa econòmica. Per això, controlar aquest consum pot ajudar a minvar l’impacte ambiental i alhora estalviar doblers.

Per reduir el consum energètic, per una banda es poden canviar els hàbits i actituds dels usuaris, i per altra banda millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions. A l’IES Biel Martí, de Ferreries, ens expliquen la feina que han fet per controlar l’eficiència de les seves instal·lacions.

En primer lloc, varen demanar a un electricista que els instal·làs un analitzador de xarxa durant 24 hores (és un aparell que utilitzen habitualment els tècnics electricistes). Des d’aquest aparell es passen les dades a qualsevol ordinador, i s’analitzen els resultats. Amb aquesta anàlisi, varen descobrir dues coses:

  • Un consum fora de l’esperat durant la nit, que varen descobrir que venia d’un encalentidor d’aigua d’una fase antiga que funcionava malament, i quedava encès durant tota la nit.
  • La potència màxima necessària al llarg del dia (el pic més alt) era molt inferior a la potència que tenien contractada.


Això els va permetre detectar el problema de l’encalentidor, i el varen poder solucionar. I per altra banda, varen sol·licitar, a través de l’IBISEC, una disminució de la potència contractada. Dues setmanes després, la companyia elèctrica va canviar els components necessaris.

Un procés més senzill, pot ser demanar a la companyia subministradora un historial de consum d’un any sencer. Amb aquesta informació, es pot veure quin ha estat el consum màxim, i si la potència contractada és molt superior, demanar-ne una reducció. A part, si el centre té un comptador de tipus maxímetre, aquest permet veure els pics màxims de consum.

A l’IES Biel Martí encara no han pogut quantificar l’estalvi econòmic, però calculen que amb aquestes mesures, depenent de la mida del centre, es poden estalviar entre 300 i 1.500 € anuals.

Per ampliar la informació, podeu contactar amb la comissió ambiental de l’institut Biel Martí. Des d’aquí els donam les gràcies per compartir aquesta experiència amb nosaltres.

També podeu trobar més informació tècnica sobre instal·lacions elèctriques a aquesta “Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals”, de l’Agència d’Energia de Barcelona (novembre de 2011, 9,14 Mb). En concret, els aspectes de l’optimització de potència són de la pàgina 129 a la 138.


Finalment, recomanam aquesta “Guia d’estalvi energètic als centres educatius”, una publicació molt completa i pràctica de l’Ajuntament de Sabadell. Centé múltiples propostes d’experiments per realitzar a l’aula, i també mesures estructurals per estalviar energia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies!