dilluns, 28 de maig del 2012

Els productes de neteja: com fer net a dins, sense embrutar a fora

Amb l’intent de fer més sostenible el nostre centre, i també casa nostra, ens plantejam si els productes que utilitzam per fer net són perjudicials per a la salut i per al medi ambient, i quines alternatives hi ha.

Els aspectes hem de tenir en compte sobre els productes de neteja, per fer-ne un consum més responsable, són:
  • TOXICITAT. Els productes de neteja cada cop tenen una composició més complexa, i sovint són perillosos per la salut i pel medi: lleixiu, anticalç, detergents, desinfectants, aerosols, llevataques, suavitzants... Cal llegir bé l’etiqueta del producte per saber la toxicitat de cada producte. No hem de caure en l’error de canviar la contaminació biològica (brutor) per contaminació química.
  • BIODEGRADABILITAT I CONTAMINACIÓ. L’aigua amb restes de detergents, pot contenir una elevada càrrega de tensioactius, fosfats, amoníac,... que poden provocar problemes en la depuració i també eutrofització de les aigües naturals. Per això, són preferibles els detergents sense aquests ingredients, i que siguin 100 % biodegradables.
  • DOSI I ESPUMA. Hem d’utilitzar la dosi mínima (no passar-nos de la dosi recomanada pel fabricant), per evitar l’abocament al medi, i per no usar tanta aigua per aclarir. No és cert que com més producte, més net. Tampoc està relacionat amb la quantitat de bombolles: de fet els espumants són additius no relacionats amb l’efecte de rentat, i solen ser bastant perjudicials pel medi.
  • OLOR I DESINFECCIÓ. Sovint associam l’olor de clor a olor de net, quan no hi té res a veure. El clor (lleixiu, salfumant i altres) és un desinfectant, però perjudica la descomposició biològica a les depuradores i pous negres. Per altra banda, els productes convencionals solen dur fragàncies sintètiques, amb components associats molt tòxics: suavitzants i ambientadors sintètics són dels productes de neteja més contaminants, i s’han d’evitar en la mesura que sigui possible.
  • ENVASOS. Per minimitzar la generació de més residus, cerquem els envasos de cartró, els productes concentrats, i millor un envàs gros que diversos de petits.
Hi ha solucions alternatives que són menys agressives que els productes convencionals a l’hora de la neteja i que també ens permeten tenir la casa neta. Sovint la neteja del centre és un servei contractat a una empresa externa, però es pot intentar influir en els productes que utilitzen.

PRODUCTES QUOTIDIANS QUE SERVEIXEN PER FER NET
Amb aigua, vinagre, bicarbonat i llimona, es pot aconseguir desinfecció, neteja i bona olor.
En aquest article de la revista Opcions “Al·lucina amb el vinagre” expliquen com fer-ho.
PRODUCTES ECOLÒGICS
Tant a grans superfícies com a botigues ecològiques, i a alguns herbolaris, podem trobar marques de productes de neteja ecològics. A continuació hi ha dues guies de comerços ecològics, que malgrat la majoria estiguin especialitzats en alimentació, també venen altres mercaderies ecològiques.

Guia “Productes ecològics a les Illes Balears”, del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, del 2011.“The Green Heart Guide”, a Eivissa i Formentera.


Cal destacar una botiga oberta recentment a Son Sardina, anomenada “Sense plàstic”. A més de vendre productes de neteja ecològics, tenen el valor afegit que utilitzen el sistema d’envàs retornable (l’envàs només es paga el primer cop, després es pot tornar amb l’envàs buit a reomplir-lo), són productes locals i 100 % biodegradables.
Altres botigues on es poden adquirir productes ecològics i no apareixen a la guia esmentada, són per exemple Centro Botánico o Ses Pageses, a Palma.


N’hi pot haver d’altres, però no en tenim coneixement. A més, també hi ha tendes en línia en què es poden adquirir marques de productes de neteja ecològics. Per saber si una marca compleix realment els estàndards perquè es pugui anomenar ecològica, es pot consultar la pàgina web de l’ecoetiqueta europeawww.eco-label.com

SABÓ NATURAL
El sabó es fabrica des de molt antic a partir d’un oli o greix i una base (sosa o potassa). Es pot reciclar l’oli de cuina usat per elaborar el nostre sabó casolà, amb les avantatges que serà un sabó no contaminant, més barat, i que fa net com el que més.
En aquest enllaç podeu veure una experiència ben polida d’elaboració de sabó natural a l’escola d’educació especial Sant Rafael de Tarragona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies!